शाखा

पिंपरी - चिंचवड विभाग

सोमवार ते शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि दुपारी १.३० ते ५.०० ● महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी कार्यालय बंद आणि रविवार साप्ताहिक सुट्टी.

विभाग पत्ता संपर्क
पिंपरी - चिंचवड पी के स्क्वेर, शॉप नं १०३/१०४/१०५, टेलको रोड, हॉटेल डबल ट्री समोर, मोहन नगर, चिंचवड. पुणे - ४११ ०१९ ९७६६४००७३३
०२० - २७४५८५१५

pimprichinchwad@dnyandeep.co.in
कोथरूड सर्व्हे नं. १/१, बाक्रे अपार्टमेंट, पहिला मजला, शिवाजी पुतळ्याजवळ, कोथरूड, पुणे - ४११ ०२९. ९७६६४००७५२
०२० - २५३८६३३४
kothrud@dnyandeep.co.in
चाकण बिजा कॉम्प्लेक्स, माणिक चौक, एस. टी. स्टॅन्डजवळ, पहिला मजला, चाकण, तालुका- खेड, जिल्हा - पुणे. ४१० ५०१ ९७६६४००७५५
०२१३५ - २५५०४२
chakan@dnyandeep.co.in
पिंपरी काळेवाडी शमा आर्केड, शॉप नं. ५ / ६, सिटी सर्व्हे नं. १११ / १०३, विजय नगर, ज्योतिबा मॅरेज हॉल समोर, काळेवाडी - पिंपरी, पुणे ४११ ०१७ ९७६६२००६१३
pimprikalewadi@dnyandeep.co.in
भोसरी सर्व्हे नं. २३२ / १, काकडे निवास, खंडोबा माळ, देना बँकेच्या समोर, पुणे-नाशिक हायवे, भोसरी, पुणे. ९७६६२००६१४
०२० - २७११२०००
bhosari@dnyandeep.co.in
शिवाजी नगर २१५, काळे प्लाझा, दुसरा मजला, पंचमुखी मारुती मंदिराजवळ, शिवाजीनगर, गावठाण, पुणे. ४११ ००५. ९७६६७१०८६२
०२० - २५५३३९११
shivajinagar@dnyandeep.co.in
पिरंगुट गट नं. २५९, २६१, २७०, ऑक्सफर्ड अव्हेन्यू, लावले फाटा, पिरंगुट, तालुका - मुळशी, जिल्हा - पुणे. ४१२ ११५. ९७६६७१०६९८
pirangut@dnyandeep.co.in
निगडी सर्व्हे नं. ४५, हिस्सा नं. २बी / २ to ९, सिटी सर्व्हे नं. ४२२३, प्रेस्टिज प्लाझा, बिल्डिंग नं. १, पहिला मजला, ऑफिस नं. १, & २, निगडी, पुणे. ९७६६४०४२७२
०२० - २७२४८५१५
nigdi@dnyandeep.co.in
सांगवी गाळा नं. १, आशीर्वाद बिल्डिंग, बारामती को - ऑपेराटीव्ह बँकेच्या समोर, सह्याद्री पार्क, तालुका - हवेली, जिल्हा- पुणे, ४११ ०६१. ९७६६३५६२१३ / ०२० - २७२५०४४५ sangvi@dnyandeep.co.in
आळंदी शॉप नं ३, थोरवे कॉम्प्लेक्स, चऱ्होली खुर्द, आळंदी, ता-खेड, जि -पुणे. ४१२ १०५ ९५६१९९८६६८ alandi@dnyandeep.co.in
हिंजेवाडी रुख्मिणी प्लाझा, शॉप नं ४, लक्ष्मी चौक, हिंजेवाडी. ता-मुळशी, जि -पुणे. ४११ ०५७ ९५६१९९८५८२ hinjewadi@dnyandeep.co.in
शिक्रापूर पहिला माळा, गट नं ११२५, मिळकत नं ५६९६, मु.पो-शिक्रापूर. ता-शिरूर. जि-पुणे. ४१२ २०८ ९५६१९९८६३२ shikrapur@dnyandeep.co.in