शाखा

पुणे विभाग

सोमवार ते शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि दुपारी १.३० ते ५.०० ● महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी कार्यालय बंद आणि रविवार साप्ताहिक सुट्टी.

विभाग पत्ता संपर्क
पुणे विभाग ५७० - ५७२, सुराणा बिल्डिंग, राष्ट्र भूषण चौक, घोरपडे पेठ, शिवाजी रोड, स्वारगेट, पुणे - ४११ ००२. ९७६६४००७०७
०२० - २४४८८४१३

punedivision@dnyandeep.co.in
स्वारगेट ५७० - ५७२, सुराणा बिल्डिंग, राष्ट्र भूषण चौक, घोरपडे पेठ, शिवाजी रोड, स्वारगेट, पुणे - ४११ ००२. ९७६६४००७१३
०२० - २४४७८०९७
swargate@dnyandeep.co.in
धनकवडी सावंत प्लाझा, दुसरा मजला, बालाजी नगर, पुणे सातारा रोड, धनकवडी, पुणे - ४११ ०४३. ९७६६४००७२३
०२० - २४३७२९४४
dhankawadi@dnyandeep.co.in
हडपसर तुळशी कॉम्प्लेक्स, रवींदर्शन बिल्डिंगच्या समोर, आकाशवाणी जवळ, पुणे - सोलापूर रोड, हडपसर, पुणे ४११ ०२८. ९७६६४००७२८
०२० - २६९९७९०५
hadapsar@dnyandeep.co.in
सासवड कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मार्केट यार्ड, पहिला मजला, सासवड, तालुका- पुरंदर, जिल्हा - पुणे ४११ ०२९. ९७६६४००७४६
०२११५ - २२५८५६
saswad@dnyandeep.co.in
इंदापूर चैतन्य मेगा मार्केट, "ए" विंग, पहिला मजला, शॉप २,४,५, अकलूज चौक, बारामती रोड, इंदापूर. ता-इंदापूर, जि-पुणे - ४१३ १०६. ९५६१०००६२२ /
०२१११-२२५७११
indapur@dnyandeep.co.in
कॅम्प ४५४ ए, सेन्टर स्ट्रीट, सरदार वल्लभभाई पटेल मार्ग, भोपळे चौकाजवळ, कॅम्प, जिल्हा- पुणे. ४११ ००१, ९७६६२००६११
०२० - २६३५०२०१.
camp@dnyandeep.co.in
चंदन नगर शॉप नं १ - ४, धनलक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, सिटीसर्वे नं ७८५, सर्वे नं ४९/२, प्लॉट नं ५३, मेडीपॉईंट हॉस्पिटल जवळ, शिवाजी चौक, भाजी मार्केट, चंदननगर, खराडी, पुणे - ४११ ०१४ ९७६६२००६१२
chandannagar@dnyandeep.co.in
केडगाव मिळकत नं. ५१५, वंदना हाइट्स, पहिला मजला, शिवाजी चौक, केडगाव स्टेशन, केडगाव, तालुका- दौंड, जिल्हा-पुणे. ४१२ २०३. ९७६६७०७३०८ /
०२११९-२२४४४५७
kedgaon@dnyandeep.co.in
कुरकुंभ मु. पो. कुरकुंभ, कुरकुंभ - दौंड रोड, तालुका - दौंड, जिल्हा - पुणे. ९७६६३४१६६२/
०२११७-२३५०३५
kurkumbh@dnyandeep.co.in
वडगाव धायरी सर्व्हे नं. ७० /२, सिंहगड अपार्टमेंट, पहिला मजला, प्लॉट नं. २, वडगाव बुद्रुक, पुणे. ९७६६४०८८२७
०२०-२४३९२७२२
vadgaondhayari@dnyandeep.co.in
अंबेगाव सर्व्हे नं. ३१, गणेश नगर, चिंतामणी शाळेजवळ, आंबेगाव बुद्रुक, पुणे. ९७६६३८८८८५ / ०२० - २४३७७२४८
ambegaon@dnyandeep.co.in
कोंढवा शॉप नं १०५/१०६, क्रिस्टल स्क्वेर, खडीमशीन चौक, पेट्रोल पंपा शेजारी, येवलेवाडी रोड, कोंढवा बु II पुणे - ४११ ०४८ ९९३०९२२११२ / ०२०-२६९३३७१७ kondhwa@dnyandeep.co.in