शाखा

खंडाळा विभाग

विभाग पत्ता संपर्क दिवस वेळ
खंडाळा विभाग मु. पो. पारगाव - खंडाळा, तालुका- खंडाळा जिल्हा - सातारा ४१२ ८०२. ९७६६४००७०५
०२१६९ २५२९५१

khandaladivision@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
खंडाळा मु. पो. पारगाव - खंडाळा, तालुका- खंडाळा जिल्हा - सातारा ४१२ ८०२. ९७६६४००७१४
०२१६९ - २५२७८०
khandala@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
भोर ज्ञानदीप हाईट्स, मशालीच्या माळ, एस. टी. स्टँडच्या समोर, तालुका - भोर, जिल्हा - पुणे ४१२ २०६ ९७६६४००७१८
०२११३- २२२ ४१८
bhor@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
फलटण अजिंक्य चेम्बर्स, पहिला मजला, आंबेडकर चौक, फलटण, तालुका - फलटण, जिल्हा - सातारा ४१५ २२३. ९७६६४००७२०
०२१६६ - २२२६८०
phaltan@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
बारामती साई कॉम्प्लेक्स, गुणवाडी चौक, महावीर पथ, बारामती, तालुका - बारामती, जिल्हा - पुणे. ४१३ १०२. ९७६६४००७४१
०२११२ - २२९५९१
baramati@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
माळशिरस एस. टी. स्टॅन्ड जवळ, माळशिरस, तालुका - माळशिरस, जिल्हा - सोलापूर, ४१३ १०७ ९७६६४००७३६
०२१८५ - २३५३६२
malshiras@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
शिरवळ शहाजी चौक, मु. पो. शिरवळ, तालुका - खंडाळा, जिल्हा - सातारा. ४१२८०१. ९७६६४००७४५
०२१६९ २४५०६५
shirwal@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
महाड महाड ट्रेड सेन्टर, शिवाजी रोड, सारस्वत बँकेच्या समोर, महाड, तालुका - महाड, जिल्हा - रायगड. ४०२ ३०१. ९७६६४००७५१
०२१४५ - २२३५७९
mahad@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
नीरा घुले पाटील कॉम्प्लेक्स, पहिला मजला, पी. डी. सी. बँकेच्या समोर, नीरा बारामती रोड, नीरा, तालुका - पुरंदर, जिल्हा- पुणे ४१२ २०२. ९७६६४००७५०
०२११५ - २४३२९०
nira@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
नसरापूर मु. पो. नसरापूर, पी.डि.सी. बँकेच्या समोर, तालुका भोर, जिल्हा - पुणे ४१२ २१३. ९७६६४००५६७/ ०२११३ - २२२४१८
nasrapur@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
अकलूज सुजय नगर ८, बायपास रोड, अकलूज, तालुका - माळशिरस, जिल्हा- सोलापूर, ४१३ १०१. ९७६६७०४७६५
०२१८५ - २२२२८१
akluj@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
लोणंद दीक्षित कॉम्प्लेक्स, पहिला मजला, नीरा - सातारा रोड, मु. पो. लोणंद, तालुका - खंडाळा, जिल्हा -- सातारा. ९७६६००३८२८
०२१६९ २२६०८९
lonand@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००
नातेपुते चंद्रभागा कॉम्प्लेक्स, नातेपुते धाइगाव रोड, नातेपुते, तालुका - माळशिरस, जिल्हा- सोलापूर, पिन - ४१३ १०९. ९७६६१४२८६०
०२१८५ - २६२३६२
natepute@dnyandeep.co.in
रविवार बंद सोमवार ते शुक्रवार :- सकाळी १०.०० ते १.०० आणि
दुपारी १.३० ते ५.०० 
शनिवार :- सकाळी १०.०० ते १.००