शेअर्स

शेअर्स

pavana bank

संस्था गेली काही वर्षे सातत्याने १५ % डिव्हिडंड (लाभांश) देणे ही संस्थेची एक विशेष बाब आहे.
नॉन ट्रान्स्फरेबल (विनाहास्तांतरित) शेअर्स मध्ये कमीत कमी रु.१००/- व जास्तीत जास्त रु.२५,०००/- पर्यंत गुंतवणूक करता येते.